Anastasiya Zavorotnyuk Husband, Dating History, Relationships

Who Is Anastasiya Zavorotnyuk Dating Right Now?

Anastasiya Zavorotnyuk's husband is Peter Tchernyshev.

Anastasiya Zavorotnyuk Dating History

Anastasiya Zavorotnyuk has had 1 public relationship dating back to 2007.

Anastasiya Zavorotnyuk Boyfriend List

Peter Tchernyshev
No Additional Info...

Rating

No Ratings Yet
Leave A Comment