Sôtarô Weight Height Body Stats

2018 Body stats

Sôtarô weight
Not available
Sôtarô height
6' (183 cm)
Sôtarô shoe size / feet size
Not available

Background

Sôtarô birthplace
Newport Beach, California, USA
Sôtarô date of birth
January 29, 1986
Sôtarô age in 2018
32
Sôtarô zodiac
Aquarius
Sôtarô ethnicity / ethnic background
Not available
Sôtarô nationality
Japanese
Sôtarô religion
Not available
Is Sôtarô gay?
Not available

Profession

Sôtarô job
Model
Search 100,000+ People