Alena Vinnitskaya Weight Height

2022 Body stats

Alena Vinnitskaya weight
Not available
Alena Vinnitskaya height
5' 7" (170 cm)
Alena Vinnitskaya body type / build
Athletic

Background

Alena Vinnitskaya birthplace
Kiev, Ukrainian SSR, USSR
Alena Vinnitskaya date of birth
December 27, 1974
Alena Vinnitskaya age in 2022
47
Alena Vinnitskaya zodiac
Capricorn
Alena Vinnitskaya ethnicity / ethnic background
Not available
Alena Vinnitskaya nationality
Ukrainian
Alena Vinnitskaya religion
Not available
Is Alena Vinnitskaya gay?
Not available

Profession

Alena Vinnitskaya job
Singer,
TV presenter,
Actress

Pictures

Alena Vinnitskaya
originally posted to Flickr as ?????-?????????_1 (originally posted to Flickr as ?????-?????????_1) [CC-BY-2.0
Search 100,000+ People