Nadezhda Plevitskaya Height Weight Ethnicity Age Birthplace

Background

Nadezhda Plevitskaya full name
Nadezhda Vasilyevna Vinnikova
Nadezhda Plevitskaya birthplace
Vinnikovo village, Kursk region, Russian Empire
Nadezhda Plevitskaya date of birth
September 17, 1884
Nadezhda Plevitskaya date of death
October 1, 1940
Nadezhda Plevitskaya location of death
Rennes, Bretagne, France
Nadezhda Plevitskaya cause of death
Heart Ailment
Nadezhda Plevitskaya zodiac
Virgo
Nadezhda Plevitskaya ethnicity
White
Nadezhda Plevitskaya nationality
Russian
Nadezhda Plevitskaya religion
Not available
Was Nadezhda Plevitskaya gay?
Not available

2022 Body stats

Nadezhda Plevitskaya weight
Not available
Nadezhda Plevitskaya height
Not available

Profession

Nadezhda Plevitskaya job
Singer,
actress

Nadezhda Plevitskaya Rating

No Ratings Yet
Leave A Comment
Search 100,000+ People